NEWS ROOM
Au inceput lucrarile de reabilitarea si extindere a retelelor de apa si apa uzata in Agnita si Dumbraveni

27 iulie 2010

Hidroconstrucþia S.A. (lider de asociere), Dafora S.A. ºi Flowtex Technology S.A. (asociaþi), anunþã începerea lucrãrilor aferente contractului pentru „Reabilitarea ºi extinderea reþelelor de distribuþie a apei ºi de canalizare menajerã în oraºele Agnita ºi Dumbrãveni, jud. Sibiu” incheiat cu Apa Târnavei Mari S.A. Valoarea contractului se ridicã la 22.070.897 lei, din care 17.826.664 lei reprezintã contribuþia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Demararea efectivã a lucrãrilor a fost precedatã de o conferinþã de presã organizatã astãzi, 27 Iulie 2010, la care au participat reprezentanþii beneficiarului, constructorilor ºi a administraþiei publice locale.

Contractul a fost atribuit prin licitaþie publicã deschisã, consultantul de supervizare al lucrãrilor fiind C. & S. GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. din Palombaro, Italia. Durata contractului este de 36 de luni, dupa cum urmeaza: 24 de luni termenul de derulare al lucrãrilor si 12 luni perioada de notificare a defectelor.

Acest contract prevede reabilitarea reþelei de apã din Dumbrãveni pe o lungime de 1.317 m ºi a reþelei din Agnita pe lungimea de 6.969 m, reabilitarea a douã rezervoare de înmagazinare apã potabilã, reabilitarea ºi extinderea reþelelor de canalizare menajerã: extindere în Dumbrãveni pe o lungime de 12.195 m, reabilitare ºi extindere în Agnita pe o lungime de 11.947 m.

Prin implementarea acestor lucrari se urmãreºte:
-    Soluþionarea problemelor legate de alimentarea cu apã potabilã precum ºi a celor legate de colectarea ºi dirijarea spre staþia de epurare a apelor uzate menajere din oraºele Dumbrãveni si Agnita;
-    Aducerea sistemului de alimentare cu apã a oraºelor Dumbrãveni si Agnita la standarde europene, prin îmbunãtãþirea calitãþii apei potabile distribuite;
-    Protecþia factorilor de mediu apã – sol, prin realizarea unor tronsoane noi ale reþelei de colectare a apelor menajer, din materiale moderne, cu grad ridicat de etanºare;
-    Reducerea costurilor de exploatare printr-o mai bunã gestionare a reþelelor, a cheltuielilor cu pomparea precum ºi a celor de mentenanþã;
-    Sporirea gradul de siguranþã a personalului operator;
-    Îmbunãtãþirea condiþiilor de trai ale populaþiei oraºelor;
-    Dezvoltarea social – economicã a zonei prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne ºi funcþionale.
-   
Dafora S.A. ºi Hidroconstrucþia se aflã la cea de-a doua colaborare, dupã ce la începutul lunii Aprilie 2010 au demarat lucrãrile pentru reabilitarea ºi extinderea reþelelor de apã ºi de canalizare în Municipiul Medias în valoare de 67 mil. lei.